Diệp Chi Phong

5,988,000

Trải qua quá trình lên men, oxy hoá 100% lá và búp non của cây trà xanh, tạo ra trà có chất lượng tốt nhất và bảo quản được trong thời gian dài

Diệp Chi Phong

5,988,000

Danh mục: